Välkommen till Föreningen svenska trävaruskiljemän!

FST är en aktiv sammanslutning av experter tillgängliga
för uppdrag som skiljedomare, besiktningsmän och rådgivare
inom trävarubranschen.